Explore North East Wales

North East Wales Trails is a series of digital trails developed by local communities across Denbighshire, Flintshire and Wrexham to help you to discover more about this fascinating area. Each trail highlights what is special and is packed with information, photos and stories.
The trails are as diverse as the area. Take a stroll along the coast, discover hidden countryside or meander around one of the pretty villages. Discover the rich heritage of the area from hillforts to stone castles or explore the industrial heritage. See how a limekiln works or listen to what is was like to work with the ponies deep underground in the coal mines.
This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Darganfyddwch Gogledd Ddwyrain Cymru

Cyfres o lwybrau digidol yw North East Wales Trails a ddatblygwyd gan gymunedau lleol ledled Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsham i'ch helpu chi ddarganfod mwy am yr ardal hynod ddiddorol hon. Mae pob llwybr yn tynnu sylw at yr hyn sy'n arbennig, gan fod yn llawn gwybodaeth, lluniau a straeon.
Mae'r llwybrau mor amrywiol â'r ardal. Ewch am dro ar hyd yr arfordir, darganfyddwch ein cefn gwlad neu ymdroelliwch o amgylch un o'r pentrefi. Darganfyddwch dreftadaeth gyfoethog yr ardal - o'r caerau i gestyll cerrig - neu archwiliwch ein dreftadaeth ddiwydiannol. Gwelwch sut mae gweithdy calch yn gweithio a gwrandewch ar sut beth oedd gweithio gyda'r merlod yn ddwfn o dan y ddaear yn ein pyllau glo.
Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.
<-------- |
Main Index
| Mynegai